Geçici veya Kalıcı İşitme Kaybı

Geçici veya Kalıcı İşitme Kaybı Nedir?

Geçici veya Kalıcı İşitme Kaybı Nedir?

Kulaklarımız hem estetik açıdan hem de beş duyu organından birini teşkil etmesi bakımından oldukça önemli bir organımızdır. Bu organımız sesleri algılamamızı sağlar. Bazı sebeplerden dolayı geçici veya kalıcı olarak bu algının yitirilmesi söz konusu olabilir. Bu rahatsızlığın Samsun’da tedavisi mümkündür.

Geçici veya kalıcı işitme kaybı, sesleri algılama ve ayırt etme yetisinin bir süreliğine ya da tamamen kaybedilmesi durumudur. İşitme hususunda büyük bir rol üstlenen kulakların 7000 farklı ses çeşidini algıladığı bilinir. Bunun yanı sıra sesin kaynağını ayırt etme yetisine sahiptir. Kulağın işlevini yerine getirememesi işitme kaybı olarak bilinir. Genel olarak kulakta çınlama ve vızıltı gibi seslerin duyulması, gayret sarf ederek işitme ya da işitmenin tamamen yitirilmesi işitme kaybının yaşandığı anlamına gelir. Çift taraflı olabildiği gibi tek taraflı işitme kaybı da yaşanabilir. Pek çok faktörün sebebiyet verdiği bu durum bireylerin hayat kalitesini olumsuz etkiler. Bu durumun iç ve dış unsurlar çerçevesinde oluşum gösterdiği söylenebilir. Çoğunlukla aşamalar halinde kendini gösteren işitme kaybını hemen fark etmek zordur. Bu durumu kişinin kendisinden çok etrafındaki bireyler fark eder.

Geçici veya Kalıcı İşitme Kaybı Nedenleri

Geçici veya Kalıcı İşitme Kaybı Nedenleri

İşitme kaybı doğuştan gelen bir durum olabilmekle beraber sonradan da ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Kalıcı veya geçici işitme kaybına şu faktörler sebep olabilir:

 • Beyinde bulunan tümörler,
 • Kullanılan bazı ilaç çeşitleri,
 • İlerlemiş yaş (presbiakuzi),
 • Şiddetli sese maruz kalma durumu,
 • Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar,
 • İnme inmesi,
 • Meniere hastalığı,
 • Genetik sebepler,
 • Baş yaralanmaları,
 • Orta kulak bölgesinde kronikleşen sıvı birikimi.

Genetik işitme kaybı, geçici veya kalıcı işitme kayıplarının %60’lık bölümünü oluşturur. Diğer faktörlerin de bu rahatsızlığa zemin hazırlama ihtimali oldukça yüksektir.

Geçici veya Kalıcı İşitme Kaybı Belirtileri

Geçici veya Kalıcı İşitme Kaybı Belirtileri

İşitme kaybının kendini aniden göstermesi mümkündür. Ancak çoğunlukla bu rahatsızlık kademe kademe ilerler. Bu bakımdan şu belirtilere dikkat etmekte fayda vardır:

 • Konuşan bireyin sözlerini sık sık tekrarlamalarını istemeniz,
 • Müzik, radyo, televizyon gibi ses kaynaklarının sesini fazla açtığınızı fark etmediğiniz için çevreniz tarafından uyarı almanız,
 • Kalabalık mekânlarda sesleri birbirinden ayırt edememeniz,
 • Muhabbeti takipte güçlük çekmeniz işitme kaybı yaşıyor olabileceğinize işaret eder. Eğer bu belirtiler sizde de varsa ve geçmediğini fark ettiyseniz kulak burun boğaz uzmanına başvurmanız faydanıza olabilir.
Geçici veya Kalıcı İşitme Kaybı Tanı Yöntemleri

Geçici veya Kalıcı İşitme Kaybı Tanı Yöntemleri

Geçici veya kalıcı işitme kaybında tanı yöntemleri şunlardır:

Subjektif İşitme Testi

Odyometri olarak adlandırılır. Hastanın işitme eşiğini ölçer ve işitme kaybının tipini anlamaya yardımcı olur.

Objektif İşitme Testi

Dış kulak yoluna prop yerleştirilerek veya direk kafadan sinyal kaydı alınarak uygulanır.

Bu testler aynı zamanda iç kulaktaki sinirlerin ve işitme yolağının sağlığı hakkında da bilgi verir.

Geçici veya Kalıcı İşitme Kaybı Tedavi Yöntemleri

Geçici veya kalıcı işitme kaybı tedavi yöntemleri şunlardır:

İlaç

Ani İşitme Kaybı hastalığı için sıklıkla başvurulan yöntemdir. Damar genişletici, kortizonlu, kan sulandıran, vitamin takviyesini sağlayan pek çok ilaç tedavi için kullanılabilir.

İşitme Cihazları

Sinirsel tip (kalıcı) işitme kaybı tedavisinde kullanılır.

Timpanostomi Tüpü

Orta kulakta biriken sıvıyı tahliye eder. Böylece sıvıya bağlı işitme kaybının önüne geçer.

Koklear İmplant

Bu sistemle sesler direkt olarak işitme sinirine iletilir. Bu sistem ameliyatla hastaya yerleştirilir.

Samsun’da işitme kaybı belirtilerini fark eden bireyler vakit kaybetmeden kliniğimizi ziyaret edebilirler. Böylece erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon imkânı sağlanabilir.