Burun Paranazal Sinüs ve Kafa Tabanı Tümörleri

Burun Paranazal Sinüs ve Kafa Tabanı Tümörleri Nedir?

Burun Paranazal Sinüs ve Kafa Tabanı Tümörleri Nedir?

Sinüs kanseri, burnun üst kısmında ve paranazal sinüslerde oluşan bir kanser türüdür. Her iki burun bölgesinde de görülebilir. Kafa tabanı tümörleri ise kafatasının alt kısmında bulunan ve beynin oturduğu alanda meydana gelen tümörlerdir. Samsun’da da birçok hastada rastlanan bu tümörler, kulak burun boğaz uzmanları tarafından tedavi edilmektedir.

Paranazal sinüs tümörleri arasında en çok karşılaşılanlar şunlardır;

 • Skuamöz hücreli karsinom,
 • İnverted papillom,
 • Osteom ve fibröz displazi
 • Mukoepidermoid karsinom
 • Adenokarsinom
 • Adenoid kistik karsinom
 • Plasmositom
 • Malign melanoma

Bu tümörler, burun ve sinüsün farklı bölgelerinde yerleşirler. Kafa tabanı tümörleri ise kafa tabanının arka, ön ve orta kısmına yerleşirler. Bu bölge beyni taşıyan bölge olduğundan sinir hücreleri ve damarlarla çevrilidir.

Kafa tabanı tümör türleri şöyledir;

 • Serebellepontin köşe tümörleri,
 • Menenjiyoma,
 • Glomus tümörleri,
 • Kordoma,
 • Kondrosarkom,
 • Lipom ve hamartom,
 • Kolesteatoma,
 • Epitel hücreli tümörler,
 • Endolenfatik kese tümörü.

Yavaş ilerleyen tümör türleridir. Bazıları iyi huylu olsa da bazıları kötü huylu ve diğer organlara sıçrayabilen yapılara sahiptirler. Bazı kafa tabanı tümörlerine cerrahi işlem uygulanamaz. Farklı bir tedavi yöntemi denenir. Bu durum tümörün bulunduğu bölgeye göre değişkenlik gösterir. Kafa tabanı tümörleri ve paranazal sinüs tümörlerinin ortak özellikleri, yavaş ilerleyen, nadir görülen ve erken teşhisi zor olan tümörler olmasıdır.

Burun Paranazal Sinüs ve Kafa Tabanı Tümörleri Nedenleri

Burun Paranazal Sinüs ve Kafa Tabanı Tümörleri Nedenleri

Sinüs kanseri, genellikle mesleki şartlardan meydana gelebilir. İş yerlerinde odun talaşına veya volatil hidrokarbonlara sıklıkla maruz kalan bireylerde daha çok görülür. Kafa tabanı tümörlerinin ise belirgin bir nedeni yoktur. Yine de kafatasının radyasyona maruz kalması, arsenik ve böcek ilaçlarına maruz kalınması hastalığı tetikleyebilecek faktörler arasındadır.

Burun Paranazal Sinüs ve Kafa Tabanı Tümörleri Belirtileri

Burunda tümör belirtileri, genellikle burun tıkanıklığı ağrı veya burun içinde bir şişlik şeklinde olabilir. Paranazal sinüs kanseri belirtileri, tümörün yerleştiği bölgeye göre değişkenlik gösterebilir. Yavaş ilerleyen bir kanser türü olduğundan belirtileri şiddetli değildir. Kafa tabanı tümörleri belirtileri, tümörün bulunduğu bölgeye göre değişir. Kafa tabanı birçok sinire ve damara ev sahipliği yaptığı için yavaş büyüyen tümörler zamanla görme engeline, işitme engeline, kulak çınlamalarına veya burun tıkanıklığına neden olabilir.

Burun Paranazal Sinüs ve Kafa Tabanı Tümörleri Tanı Yöntemleri

Burunda Paranazal Sinüs ve Kafa Tabanı Tümörleri Tanı Yöntemleri

Sinüs kanseri ve kafa tabanı tedavisi için erken tanı son derece önemlidir. Tanı yöntemlerini inceleyelim.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taramaları

BT kemik patolojilerinin incelenmesinde daha fayda sağlar. Kemik sistemine yerleşen tümörler tespit edilebilir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)

Manyetik rezonans görüntüleme, yumuşak dokudaki uzanımların incelenmesini sağlar. Bu sayede mukus ve tümörleri birbirinden ayrıştırmayı mümkün kılar. MR görüntüleri ile kanserli kitlelerin yerleri ve boyutları tespit edilebilir.

Burun Paranazal Sinüs ve Kafa Tabanı Tümörleri Tedavi Yöntemleri

Burun Paranazal Sinüs ve Kafa Tabanı Tümörleri Tedavi Yöntemleri

Paranazal sinüs ve kafa tabanı tümör tedavi yöntemlerini inceleyelim.

Kemoterapi

Kanserli hücrelerin tedavisi için kullanılır. Genellikle opere edilemeyen veya yayılım (metastaz) yapmış kötü huylu tümörlerin tedavisinde kullanılır.

Radyoterapi

Ameliyat sonrası süreçte veya opere edilemeyen hastalarda tek başına veya kemoterapi ile kombine olarak kullanılabilir.

Ameliyat

Kafa tabanı tümörü ameliyatı ve sinüs kanseri ameliyatı tümörlerin bulunduğu bölgeye göre değişkenlik gösterebilir. Kafa tabanı tümörleri bulundukları bölge nedeniyle ameliyat için risk teşkil edebilir.

Rekonstrüktif Cerrahi

Tümöral doku uzaklaştırıldıktan sonra mevcut alanın şekil ve işlev bozukluklarını en kabul edilebilir şekilde düzeltilmesine olanak veren cerrahi yöntemdir. Bu yöntem tümörlerin tedavisini de kapsar. Samsun KBB kliniklerinde de rekonstrüktif cerrahi yöntemi, tedavi yöntemleri arasında yer alır.