Burun Tümörü

Burun Tümörü Nedir?

Burun Tümörü Nedir?

Burun, insan vücudunda bulunan en önemli duyu organlarından biridir. Çeşitli sebeplerle burun içi dokularında burun tümörü oluşabilir. Burun tümörü hafife alınmaması gereken bir problemdir. Samsun’da burun tümörü ve tedavisi ile ilgili sorularınıza detaylı bir araştırma sonucunda cevap bulmanız mümkündür.

Burun, nefes alıp verme eylemini sorunsuz şekilde gerçekleştirmemizi sağlayan başlıca organdır. Bu sebeple burunda meydana gelen herhangi bir sorun rahatça nefes alıp vermemizi engelleyebilir. Bu sorunlardan biri burun tümörleridir. Burun tümörleri, burun içi dokularda (mukoza, yumuşak doku veya kemiklerde) oluşup büyüme eğilimi gösteren kitlelerdir. Burun içi dokularında tümör oluşumu çok yaygın görülen bir sorun değildir. Fakat tümör oluşumu tespit edildiği takdirde asla hafife alınmamalıdır.

Tümör oluşumu başlangıçta hiç belirti göstermeyebilir. Bunun başlıca sebebi tümörlerin ilk etapta fark edilemeyecek kadar küçük olmalarıdır. Tümör fark edilecek kadar büyük bir boyuta ulaştığında nefes almayı ciddi boyutta engelleyebileceği gibi tedaviyi de zorlaştırabilir.

Tümör henüz büyümemişse tedavisi çok daha kolaydır. Ancak burnunuzda anormal bir durum fark ettiğiniz anda mutlaka KBB uzmanı ile görüşmelisiniz. Gerekli tetkikleri yaptırıp muayeneden geçmelisiniz.

Burun Tümörü Çeşitleri Nelerdir?

Burun tümörü şüphesi olan insanların akıllarına “burun tümörü neden olur?” sorusu gelebilir. Burun tümörleri çeşitli sebeplerden dolayı oluşabilir. Papillom olarak adlandırılan iyi huylu tümörler kötü huylu tümörlere oranla daha sık görülür. Fakat zamanla bu iyi huylu tümörlerin de kötü huylu tümörlere dönüşme riski vardır.

Sık görülen iyi huylu tümörler şunlardır;

 • Fibromlar
 • Nörinomlar
 • Osteomlar

Nadir görülen ve kanser bulgusu olarak kabul edilen tümörler ve sebep oldukları kanser çeşitleri şunlardır;

 • Malign sinüs tümörleri
 • Mukoepidermoid kanser
 • Adenoid kistik kanser
Burun Tümörü Nedenleri

Burun Tümörü Nedenleri

Burun içi dokularda meydana gelen enfeksiyon bazlı hastalıklara bağlı olarak gelişebilecekleri gibi genetik yatkınlık, odun tozu maruziyeti ve bazı uçucu kimyasallara maruziyet gibi etkenlerde sayılabilir. Burun iç bölgesindeki tümörleri dışında yine burun cildinde güneş maruziyeti sonucu sık görülen bazal hücreli karsinom ve epidermoid karsinom tipleri son derece sık izlenir.  

Burun Tümörü Belirtileri

 • Yüz bölgesinde ağrı; tümörler burun sinüslerinde meydana gelirse yüzde alın, göz ve burun çevresinde ağrıya sebep olabilir.
 • Burunda kanama ve tıkanıklık; burun içi dokularda oluşan tümörler burunda kanama ve tıkanıklığa yol açabilir.
 • Görme bozuklukları; burun, gözlere yakın olduğundan burunda meydana gelen birçok sorun gözleri de etkileyebilmektedir.
 • Nefes almada güçlük; tümörler büyüdükçe burundaki hava yollarını kapatıp nefes almada güçlük yaşanmasına sebep olabilirler.
 • Kanlı akıntı
 • Koku bozuklukları
Burun Tümörü Tanı Yöntemleri

Burun Tümörü Tanı Yöntemleri

Klinik Muayene

Tanı yöntemi olarak en başta yapılması gereken klinik muayenedir. Klinik muayene ve endoskopi tümörün burun açıklığını ne oranda kapattığının anlaşılmasını sağlayabilir.

Bilgisayarlı Tomografi

Vücut içindeki her alanı görüntülemeye olanak sağlayan bilgisayarlı tomografi, tümör söz konusu olduğunda tanı yöntemi olarak sık başvurulan bir yöntemdir. Burun içindeki dokuların detaylı olarak incelenmesini sağlar. Tomografide tek taraflı burun kitlesi gibi problemlerle de karşılaşılabilir. Tümörün nerede ve ne büyüklükte olduğu bu yöntemle rahatça saptanabilir.

Biyopsi

Biyopsi yöntemi, şüpheli dokudan bir parça alınarak Patoloji departmanında mikroskopla yakından incelenmesidir. Dokuda kanserli hücre tespit edilirse buna göre gerekli tedaviye başlanır.

Burun Tümörü Tedavi Yöntemleri

Burun Tümörü Tedavi Yöntemleri

Burun Tümörü Ameliyatı

Burun tümörü ameliyatı, tümörün gerektiğinden büyük olması ve nefes alma sorunlarına sebep olması durumunda acilen başvurulan tedavi yöntemlerinin başında gelir.

Radyoterapi

Kanser tedavisinde iyonlaştırıcı ışın kullanılarak uygulanan tedavi yöntemidir. Burun tümörü tedavisinde radyoterapi yöntemi etkili olabilir.

Kemoterapi

“İlaçla tedavi” anlamına gelen kemoterapi, burun tümörü tedavisi söz konusu olunca, kanser saptandığı takdirde başvurulabilen ve özellikle ileri evre tümörlerde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Samsun’da kemoterapi başta olmak üzere birçok tedavi yöntemine başvurmanız mümkündür.