Baş Boyun Kanseri

Baş Boyun Kanseri Nedir?

Baş Boyun Kanseri Nedir?

Kanser, bulunduğu bölgeye göre isimlendirilen zararlı kitlelere verilen isimdir. Baş ve boyun kanseri de söz konusu bölgelerde kendini gösteren kanser çeşitleridir. Bilinen bütün kanser çeşitlerinin 10%’luk kısmını oluşturan baş ve boyun kanserinin Samsun’da teşhisi ile tedavisi mümkündür.

Baş ve boyun kanseri, boyun ve baş bölgelerindeki dokularda gelişme gösteren kanser çeşitlerine verilen genel addır. Birden fazla bölgede görülen baş ve boyun kanseri ağız boşluğunda, ağız içinde, yutakta, gırtlakta, dudakta ve genizde meydana gelir.

Baş ve boyun kanseri çeşitleri, erken teşhis ile birlikte tedavi edilme ve iyileşme ihtimalini artırır. Eğer baş ve boyun bölgesinde oluşan kanser erken belirti vermeye başlar ve bu belirtiler dikkate alınarak kulak burun boğaz uzmanına başvurulursa, tedavi büyük oranda başarıyla sonuçlanır.

Erkenden başlayan tedavi sayesinde baş ve boyun kanserleri vücuda dağılmadan, yani metastaza uğramadan temizlenebilir. Baş ve boyun kanseri yüzde ayrı ayrı bölgelerde görülür ve her bölgenin kanser belirtisi birbirinden farklıdır. Bu bakımdan her bir bölgede gelişim kaydeden kanser türünün belirtilerinin iyi bilinmesi gerekir. Böylece söz konusu belirtilere rastlayan bireyler vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurabilir. Zaman kaybı yaşanmadan konulan teşhis sayesinde hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. Böylece tedaviye en kısa sürede başlanır ve tedaviden başarı alma oranı artar.

Baş Boyun Kanseri Nedenleri

Baş Boyun Kanseri Nedenleri

Ağız, gırtlak, dil, dudak belirtileri birbirleriyle benzerlik gösterebilir. Genel olarak baş boyun kanseri nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Sigara ve alkol kullanmak,
 • Human Papilloma virüsüne yakalanmak,
 • Uzun süreli radyasyona maruz kalmak,
 • Ağız hijyenini tam olarak sağlamamak,
 • Ebstein Barr virüsüne yakalanmak.
Baş Boyun Kanseri Belirtileri

Baş Boyun Kanseri Belirtileri

Genel olarak baş boyun kanseri belirtileri şunlardır:

 • Boyunda veya başta ağrısız ve büyüme kaydeden şişliğin oluşması,
 • Dudakta ve ağız içinde geçmeyen yaralar,
 • Yutkunma ve çiğneme eylemlerinde zorlanma,
 • Ses değişikliği ya da uzun süreli ses kısıklığı,
 • Konuşma ve nefes almada zorlanma,
 • Kulakta çınlama, ağrı, işitme kaybı görülmesi.
Baş Boyun Kanseri Tanı Yöntemleri

Baş Boyun Kanseri Tanı Yöntemleri

Baş ve boyun kanseri birtakım yöntemlerle teşhis edilebilir. Bu yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Anamnez

Kulak burun boğaz uzmanının hastaya sorular sormasıdır. Sorulan soruların cevapları, teşhisi belirleme konusunda en önemli adımı oluşturur.

Biyopsi

Söz konusu bölgede oluşan kitleden belirli bir parça alınarak incelenmesidir.

BT Taraması

Bilgisayarlı tomografi, sorunlu bölgenin detaylı bir şekilde taranmasını ve görüntülenmesini sağlar.

Pet-BT

Pozitron emisyon tomografisi ile tüm vücut taraması yapılarak bazen tümöral bir beze yayılımının kaynağı da bulunmaya çalışılır. Bazen de mevcut saptanan hızlı ilerleyebilen bir bölge tümörünün vücuda yayılım yapıp yapmadığını saptamak için kullanılır.

MR

Manyetik rezonans görüntüleme, yumuşak dokulardaki tümör yayılımı hakkında detaylı bilgi veren bir görüntüleme yöntemidir.

Baş Boyun Kanseri Tedavi Yöntemleri

Baş boyun kanseri tedavisi birden fazla yöntem kullanılarak yapılabilir. Bu tedavi yöntemleri baş boyun kanseri evreleri dikkate alınarak seçilir.

Cerrahi Yöntem

Cerrahi müdahale edilebilme durumu olan kitleler baş boyun kanseri ameliyatı ile temizlenir. Kitlenin alınıp alınmayacağı doktorun teşhisi neticesinde belirlenir.

Radyoterapi

Cerrahi müdahaleden sonra iyileşmeyi tam olarak sağlamak üzere radyoterapi uygulanabilir. Baş boyun kanseri radyoterapi ile uzak yayılımların önüne geçmek mümkündür.

Kemoterapi

Kanser hücrelerinin yok edilmesini sağlayan kemoterapi tedavisi, kanserin yayıldığı tespit edildiği zaman kullanılır. Tüm bu tedavi yöntemleri kanserin evresine ve bireyin yaşına göre belirlenir. Erken tanı ve tedaviden faydalanmak için söz konusu belirtiler dikkate alınmalıdır.

Ameliyat sonrası dönemde radyoterapi ve kemoterapi gerekip gerekmeyeceği, patoloji sonucu bulgularına ve hastalığın evresine ve cerrahinin başarısına göre ameliyat sonrası Multidisipliner Tümör Konseylerinde (MDTK) hasta çok yönlü olarak değerlendirilerek ortaya konulur. Bu belirtilerle karşılaşan bireyler Samsun’da bulunan kliniğimize başvurabilirler.