Çocuklarda Baş ve Boyun Kitleleri

Çocuklarda Baş ve Boyun Kitleleri Nedir?

Çocuklarda Baş ve Boyun Kitleleri Nedir?

Çocuklarda en sık rastlanan hastalıklardan birisi baş ve boyun kitleleridir. Bu kitleler iyi ya da kötü huylu olarak sınıflandırılır. Çocuklarda baş ve boyun kitlelerin çoğunluğu iyi huyludur. Bunlar enfeksiyon, ödem, lenf bezi büyümeleri ve kistlere bağlı olabilir. Genellikle uygun yöntemler uygulanarak tedavi edilir.

Çocuklarda baş ve boyun kitleleri bir nedene bağlı olabileceği gibi doğuştan da kaynaklanabilir. Doğum öncesinde kaybolması gereken bazı dokular kaybolmayarak kitleye dönüşür.

Toplumda her yaşta görülebilen kitleler; çocuklarda farklı lezyonlarla görülebilmektedir. Bunlardan bazıları doğumsal boyun kitleleri olsa da bazıları boyun eğriliğine neden olan kitlelerdir. Doğumda boyunda kas yırtılması sonucu kan birikimi oluşarak boyun eğriliğine neden olabilir. Bu durum genellikle cerrahi olarak tedavi edilir.

Çocuklarda Baş ve Boyun Kitleleri Çeşitleri Nelerdir?

Çocuklarda baş ve boyun kitleleri birbirinden farklı bölgelerde ve farklı nedenlerle oluşabilmektedir. Çocuklarda oluşan bu kitleler iyi huylu tümörler, kötü huylu tümörler, lenf bezi şişlikleri, yağ bezeleri ve doğumsal anomaliler olarak çeşitlendirilir.

İyi Huylu Tümör

İyi huylu tümörler bulundukları yerden cerrahi müdahalelerle kolayca alınabilirler. Genellikle tekrar ortaya çıkmazlar. Tümörlerin iyi huylu olması hayatı etkilemeyeceği anlamına gelmemektedir. İyi huylu tümörler de diğer tümörler gibi hissedilebilecek etkileri vardır. Baş dönmesi, mide bulantısı, hareket zorluğu, yutma güçlüğü gibi etmenler hayatı kısıtlayabilir.

Kötü Huylu Tümör

Kötü huylu tümörlerin alınması zordur ve daha sonra tekrarlayabilirler. Kısa süre içerisinde sinsice geliştikleri gibi vücudun farklı bölgelerine de yayılabilirler. İyi huylu tümörlere göre daha sert yapıdadır.

Lenf Bezi Şişlikleri

Lenf bezleri, genellikle bakteri ya da virüslerden dolayı şişerler. Kanser nedeniyle gelişmesi az rastlansa da bu bezlerin şişmesi vücudun hastalıkla mücadele ettiğini gösterir. Lenf bezi şişmesinin nedenine bağlı olarak bir tedavi yöntemi uygulanır.

Yağ Bezeleri

Adından da anlaşılacağı üzere içi yağ dolu, küçük yapılı, tümör benzeri dokulardır. Başta ve boyunda kitle olarak hissedilebilir. Çocuklarda az rastlanmaktadır. Oluşan yağ bezelerinden evde kurtulmaya çalışmak enfeksiyon riskini artırır.

Doğumsal Anomaliler

Kalıtımsal hastalık, radyasyon ve rahimdeki şekil bozukluğu bebeğin fiziki görüntüsünde ya da yapısında sorun meydan getirir. Bu sorunlara doğumsal anomali denir.

Çocuklarda Baş ve Boyun Kitleleri Nedenleri

Çocuklarda Baş ve Boyun Kitleleri Nedenleri

Baş ve boyun kitlelerinin birden fazla nedeni vardır. Bu kitleler;

 • Lenf bezlerinin büyümesi,
 • Doğumsal kist ve kitleler,
 • Tükürük bezi hastalıkları ve tümörleri,
 • Damarsal tümörler gibi nedenlere bağlı olabilir.
Çocuklarda Baş ve Boyun Kitleleri Belirtileri

Çocuklarda Baş ve Boyun Kitleleri Belirtileri

Oluşan kitleye göre belirtiler farklılık gösterse de genel olarak;

 • Baş dönmesi,
 • Mide bulantısı,
 • Denge problemleri,
 • Sakarlık,
 • Yutkunmada güçlük,
 • Nefes almada güçlük,
 • Kitle bulunan bölgede sertlik,
 • Ciltte kızarıklık,
 • Yara oluşumu,
 • Dil ve dudakta büyümeler olarak kendini belli etmektedir.
Çocuklarda Baş ve Boyun Kitleleri Tanı Yöntemleri

Çocuklarda Baş ve Boyun Kitleleri Tanı Yöntemleri

Çocuklarda baş ve boyunda kitle belirtisi görünüyorsa bir kulak burun boğaz uzmanından destek alınmalıdır. Doktorun yapacağı muayeneyle birlikte gerekirse röntgen, MR, BT ve radyoloji görüntüleri istenebilir. Tanı konulamadığında biyopsiye başvurulur. Biyopsiyle alınan örnek patolojiide incelenir ve tanı konulur.

Çocuklarda Baş ve Boyun Kitleleri Tedavi Yöntemleri

Çocuğunun baş ya da boynunda kist olanlar bir çözüm yolu ararlar. Samsun’daki sağlık kuruluşundan destek alan ebeveynler tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Oluşan kist enfeksiyona bağlı ise hekim tarafından verilen antibiyotiklerde tedavi edilebilir. Ancak doğuştan ya da travma nedeniyle oluşan kistler ameliyatla çıkartılır.